Dân số Việt Nam: 96,2 triệu người, đứng thứ 15 thế giới