Dân Hồng Kông lên kế hoạch biểu tình nhiều hơn, Mỹ tăng mức cảnh báo