Dân biểu Mỹ yêu cầu Trump đề cập nhân quyền khi gặp lãnh đạo VN