Dân biểu Karen Whitsett (DC-Michigan) bình phục nhờ hydroxychloroquine