Dân biểu gốc Việt có chân trong trong ủy ban Hạ viện đầy quyền lực