Diễn biến hi hữu: Hai anh em sinh đôi được thụ phong linh mục trong một ngày