Dưới gọng kìm của Bắc Kinh, giới trẻ Hồng Kông tìm đường tị nạn