Dịch Vũ Hán tăng mạnh tại Mỹ, Texas ngưng kế hoạch tái mở cửa