Dịch lan nhanh, tổng thống Nga kêu gọi người dân ở trong nhà