DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN NHẬN ỦNG HỘ TRONG NGÀY TỔ CHỨC HOẶC ĐÃ HỨA TRƯỚC NHƯNG GIAO TẠI BÀN TIẾP TÂN