DƯ ÂM TT TRUMP VIẾT THƯ HỒI ÂM CHO CỤ BÀ TRĂM TUỔI (QUÊ BÌNH ĐỊNH)