Cây cầu treo dài nhất nước Mỹ sắp được khai trương