CUỐI CÙNG ÔNG JOE BIDEN ĐÃ CHỌN TNS KAMALA HARRIS ĐỒNG HÀNH ĐỂ QUYẾT ĐẤU LIÊN DANH TT DONALD TRUMP.