Cuba nhờ Canada giúp chấm dứt chế tài của Mỹ lên Venezuela - Reuters