Cựu trợ lý ngoại trưởng Mỹ: Trung Cộng sẽ 'hung hăng hơn'