Cựu ứng viên tổng thống Mỹ: Năm 2020, người Mỹ sẽ chọn lựa giữa ‘nghèo đói hoặc thịnh vượng’