Cựu luật sư Cohen lên án TT Trump người chủ cũ của mình