CỰU HẢI QUÂN TRUNG TÁ TRẦN ĐÌNH TRỤ TỪ TRẦN 16-7-2019 TẠI HOUSTON NHỚ LẠI CON TÀU OAN NGHIỆT VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Con tà