CỰU HỌC SINH HỒ NGỌC CẨN – LÊ VĂN DUYỆT DFW HỌP MẶT LẦN THỨ VI VỚI CHỦ ĐỀ “NGHĨA – TÌNH”