Cựu Giám đốc bỏ trốn trong vụ án ông Nguyễn Thành Tài