CSVN trao công hàm phản đối Trung Cộng tập trận ở Hoàng Sa