Covid-19 (Viêm phổ Vũ Hán): Bệnh nhân đầu tiên ở New Jersey lên tiếng