COVID – 19: Tổ chức Y Tế Thế giới tuyên bố đại dịch toàn cầu, hơn 126.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới