CẢNH SÁT VÀ ĐẠI DIỆN THÀNH PHỐ GARLAND THĂM TẾT TỊNH XÁ NGỌC NHIÊN.