Cảnh sát Mỹ sát cánh bên người biểu tình, vứt bỏ dùi cui và quỳ gối