Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 400 người biểu tình vào ngày đầu năm