Công ty vàng Trung Cộng 'chơi lớn': làm giả 83.000kg vàng để vay 2,8 tỉ USD?