Công ty Trung Cộng xây công trình có hình bát quái và đường lưỡi bò ở Hải Phòng