CÙNG NGHE MỘT BÀI BÌNH LUẬN CỦA MỘT CHÍNH TRỊ GIA DA ĐEN ĐẢNG DÂN CHỦ NÓI LÝ DO ĐÃ ỦNG HỘ TRUMP.