CỘNG ĐỒNG NVQG DALLAS VÀ CÁC NƠI TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ ĐỒNG HƯƠNG CAO NIÊN KHÓ KHĂN TRONG MÙA DỊCH