Cộng đồng Người Việt Quốc Gia Dallas hướng dẫn đồng hương bước vào phòng phiếu làm nhiệm vụ công dân

Facebook/Cong Dong Dallas.- Chúng tôi xin ghi lại qua youtube trên Facebook của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas giữa cô Hoàng Thủy Phó Chủ tịch Nội Vụ và Ngọc Ánh Quản Trị Viên Cộng Đồng để quý đồng hương chưa xem qua hoặc không sử dụng computer có thể tin tưởng và đi bầu phiếu một cách dễ dàng…

Xin lưu ý trong phòng phiếu theo sơ đồ và dụng cụ gồm 03 máy (hình đính kèm). Quý đồng hương trước khi rời khỏi nhà đi đến phòng phiếu cần mang theo ID (có hình) để xác nhận địa chỉ mình ở và thẻ cử tri. Chúng ta đưa ID và thẻ cử tri cho nhân viên phụ trách phòng phiếu để kiểm nhận. Sau đó, nhân viên phụ trách yêu cầu chúng ta ký tên trên một máy giống như Ipad ở nhà và đưa một tờ giấy trắng với cây viết dùng chấm tên những người chúng ta bầu trên trên mặt máy bầu…

Tiếp đến chúng ta đến một máy thứ hai. Chúng ta đưa tờ giấy trắng nhận đầu tiên đưa vào khe của máy bên trái, phiếu trắng này sẽ nằm yên trong máy. Hồ sơ của chúng ta đã có sẵn trong máy này. Bắt đầu tên các ứng cử viên bắt đấu xuất hiện từ trung ương đến địa phương (Tổng Thống – Phó Tổng Thống – Nghị Sĩ – Dân biểu Liên bang – Tiểu bang – Các quan chức Quận – thành phố…).

Chúng tôi nghĩ rằng quý vị đã quyết định chọn cho ai trước khi đến phòng phiếu, do đó không khó khăn và thời gian để suy nghĩ khi đặt bút chấm tên họ. Chúng ta sẽ không thể chọn sai để phải xin bầu lại. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có quyền bầu chọn 3 lần. Sau khi hoàn tất giai đoạn hai, chúng ta sẽ qua máy thứ 3 là một máy lớn nhất trong 3 máy tại phòng phiếu cũng là phần cuối cùng của bầu phiếu. Chúng ta sẽ đưa phiếu đã lấy từ máy thứ hai bỏ vào khe của máy này (nhớ để mặt có chữ lên trên). Chúng ta có thể nghe rõ tiếng động rơi của lá phiếu. Đến đây chúng ta đã hoàn tất nhiệm vụ công dân đi bầu phiếu và thảnh thơi ra về.

Trong cuộc hướng dẫn này, cô Hoàng Thủy cũng cho biết 4 đại diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas (Jimmy Trần Phó Chủ tịch Ngoại Vụ, Ngọc Ánh, Quốc Huỳnh Quản Trị Viên và Annie Trần Thiện Nguyện Viên) sẽ có mặt 2 ngày bầu phiếu sớm để hướng dẫn đồng hương:

-Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 từ 7:00AM – 7:00PM

-Chủ Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020 từ 1:00PM – 6:00PM