CỘNG ĐỒNG HẠT TARRANT PHỐI HỢP VỚI LIÊN HỘI, CÁC HỘI ĐOÀN VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI BẾN THÀNH TỔ CHỨC MỪNG XUÂN CANH