CỘNG ĐỒNG Á CHÂU TẠI VIRGINIA VÀ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM FLORIDA TIẾP TỤC ỦNG HỘ TỔNG THỐNG DONALD TRUMP.