Cưỡng chế, bắt dân ở Đồng Tâm vào đêm khuya là vi phạm pháp luật: Luật sư