Công an và ‘côn đồ có tổ chức' dừng chương trình trao quà cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa