Công an CSVN chuẩn bị lập lực lượng mới để kìm kẹp dân