Công an bắt giam TS Phạm Chí Dũng vì có hành động "công khai vi phạm pháp luật và rất nguy hiểm"