Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung Cộng