Cần 8.000 máy bay Boeing 747 để phân phối vắc xin Covid-19 toàn thế giới