Cấm học sinh, giáo viên dùng mạng xã hội đưa thông tin tiêu cực có hợp lý?