Chuyến xe buýt và khúc hát người lính mù_ Nguyễn Mạnh Trinh