Chuyên gia Mỹ: Việt Nam là đối thủ lý tưởng để Trung Cộng “luyện binh”