Chuyện dài “dưới tượng đài tưởng niệm chiến sĩ houston” trong mùa bầu cử 2020