Chuyện chỉ có ở Mỹ: “Phó thống đốc Texas tình nguyện trả tiền phạt cho chủ sở hữu salon bị bỏ tù”