CHUNG QUANH SỰ KIỆN NỔI BẬT: HOA KỲ BẤT NGỜ ĐÓNG CỬA TÒA TỔNG LÃNH SỰ TRUNG CỘNG TẠI HOUSTON, TEXAS