Châu Á bùng phát Covid-19, Úc trải qua ngày chết chóc nhất