'Cho Trung Cộng xây cao tốc, Việt Nam đưa đầu vào thòng lọng'