Chính phủ Tổng thống Trump không thừa nhận vị trí lãnh đạo của Tập Cận Bình