Chính Phủ Mỹ Đang Muốn Hỗ Trợ Tài Chính Cho Nokia Và Ericsson