Chứng khoán toàn cầu bị bán tháo vì lo suy thoái kinh tế